Lilla Mölleberga 21,5 ha - Staffanstorp Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
21,5 ha
Lilla Mölleberga 3:1 m.fl.
Beskrivning
Lilla Mölleberga är vackert beläget mitt i det kuperade odlingslandskapet mellan Bara och Staffanstorp, ca 5 km rakt Ö Malmö. Ca 18 ha åker och 3 ha bete samt en äldre kringbyggd gård i mycket dåligt skick, där bostadsbyggnaden har brunnit. Byggnationen har ett lugnt och fritt läge med fin utsikt över landskapet. En stor del av odlingsmarken kantas av pilevallar och hamlade lindar.
Lilla Mölleberga

Staffanstorp

Ref.nr:1005100083
Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se