Åkermark 17,4 ha - Trelleborg Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
17,4 ha
Beskrivning
Jordbruksfastigheten Maglarp 28:35 är obebyggd med en total areal om ca 17,4 ha varav 13,6 ha åkermark, 2,3 ha våtmark/betesmark/planteringar och 1,5 ha övrig mark. Fastigheten är belägen strax söder om Skegrie, ca 4,5 km NV Trelleborg. Åkermarken ligger inom klass 9 enligt den fysiska riksplaneringen. Marken är tillgänglig för en ny ägare till växtodlingssäsongen 2012.
Maglarp 28:35

Trelleborg

Ref.nr:1005100031
Ansvarig mäklare
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se