Hönsinge 70 ha - Trelleborg Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
70 ha
Beskrivning
Obebyggd åkermark inom klass 9 i S Skåne ca 5 km Ö Anderslöv. Total areal ca 70 ha fördelat på ca 66 ha åkermark, 3 ha våtmark/vatten och 1 ha övrig mark. Sockerkvot om 113,89 ton samt stödrätter motsvarande arealen medföljer. Marken är tillgänglig för en ny ägare växtodlingssäsongen 2012.
Del av Hönsinge 10:30

Trelleborg

Ref.nr:1005100032
Ansvarig mäklare
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se