Renoveringsobjekt - Hörby Cronhom Gårdar
Bildsida  
Häst/Avstyckad gård
2,2 ha
Beskrivning
Gård från tidigt 1900-tal med stort renoveringsbehov. Mangårdsbyggnaden från 1912 har stor charm med vacker exteriör och den äldre stilen bevarad invändigt med bl.a. spegeldörrar och kakelugnar. Mangårdsbyggnaden omges av en uppvuxen tomt med många gamla trädgårdsväxter och ädellövträd. Ekonomibyggnaderna är i mycket dåligt skick och delar av dem är raserade. Arealen beräknas efter avstyckning uppgå till ca 1 ha med möjlighet att köpa till mer mark i anslutning till byggnationen.
Killeröd 9318

Hörby

Ref.nr:1005100046
Ansvarig mäklare
Johanna Rasmusson
Tel: 070 526 00 58
johanna.rasmusson@cronholmgardar.se
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se