Åkeslund - Orås Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
Häst/Avstyckad gård
9,0 ha
Beskrivning
Åkeslund – Orås

Åkeslund är en mycket vacker och välbevarad sekelskiftesgård med mangårdsbyggnad i jugendstil och tillhörande ekonomibyggnader i U-formation med bl.a. häststall, maskinförråd, garage, lokal för f.d. gårdsmejeri, öppen stalldel, loge och växthus. Kullerstenlagd innergård och uppvuxen tomt inramad av stora ädellövträd. Varierat landskap med öppna odlingsmarker och blandad skog. Total areal om ca 9 ha varav 5,5 ha åkermark och resterande del bete, skogsimpediment, tomt och övrig mark.


Byggnader

Mangårdsbyggnaden är uppförd år 1900 i vitputsad sten/tegel under tegeltak i 1 ½ plan med en total byggnadsyta om ca 160 kvm. Nuvarande ägare genomförde en omfattande renovering 2005 - 2006. Renoveringen är varsamt utförd och huset bär på en tydlig karaktär av 1900-talets början i allt från materialval och köksinredning till de äldre välbevarade detaljerna såsom kakelugn, pardörrar, stuckaturer och snickerier.

Ekonomibyggnaderna består av en U-formation samt ett häststall sammanbyggt med maskingarage alt. halmförråd. U-formationen är ursprungligen uppförd 1896 med en fin harmoni mellan vitputsad sten/tegel och träpanel under tak av plåt.

Åkeslunds areal ligger väl samlad kring byggnationen. Marken består av kamper- och lerblandad mylla på grus- och lerblandad botten. Arealen ligger inom klass 6 enligt den fysiska riksplaneringen.
Orås 1204
Hörby
Hörby

Ref.nr:1005100149
Pris:

4,500,000 Kr

Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se