Skogsborg, Lövestad Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
Häst/Avstyckad gård
68  ha
Beskrivning
Ca 15 km nordost om Sjöbo och ca 4 norr om Lövestad ligger jordbruksfastigheten Skogsborg. Fastigheten ligger i ett vackert landskap som tillsammans med byggnation ger gården en mycket trevlig karaktär. Skogsborg omfattar totalt ca 68 ha varav 51 ha åkermark, 5 ha betesmark, 8 skogs-mark och resterande del tomt/övrig mark. Byggnationen utgörs av mangårdsbyggnad samt ekonomibyggnader.
Hölerödsvägen 111-95
Lövestad
Sjöbo

Ref.nr:1005100145
Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se