Stor tomt Lund-Sandby Cronhom Gårdar
Bildsida  
Tomter
Beskrivning
Stor tomt med möjlighet att köpa till åkermark för den som önskar. Bra läge mellan Lund och Södra Sandby i gränsen till Kungsmarkens naturreservat och golfbana. Arealen tomtmark enligt kartbild är ca 6 000 kvm med egen infart fram till befintlig byggnation. Den trelängade gården är i behov av omfattande renovering alt. rivning för den som önskar bygga nytt. Sularpsängen ligger ca 3 km öster om Lund och 3 km väster om S Sandby.
Sularpsängen

Lund

Ref.nr:1005100066
Pris:

1,500,000 Kr

Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se