Knutstorps Gård 53,6 ha - Malmö - SÅLD Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
53,6 ha
Tygelsjö 54:27
Beskrivning
I ett bördigt jordbrukslandskap ca 6 km söder om Malmö i Tygelsjö ligger Knutstorps Gård. Egendomen omfattar totalt ca 53,6 ha varav ca 52,0 ha prima åkermark med bevattnings-möjligheter och resterande del tomt/övrig mark. Till fastigheten hör också ett vattenområde om ca 19,45 ha i Öresund. Byggnationen utgörs av mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Knutstorps Gård har ett mycket centralt läge vilket tillsammans med gårdens karaktär och den bördiga åkermarken skapar en mycket attraktiv fastighet. Fastigheten kan säljas i sin helhet alternativt i delar.
Knutstorps Gård

Malmö

Ref.nr:1005100124
Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se