Vänge Gandarve 466 ha - Gotland -SÅLD- Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
Skogsfastigheter
465 ha
Beskrivning
Vänge Gandarve, en av Gotlands vackrare gårdar, ligger ca 30 km sydost om Visby i ett mycket vackert och omväxlande jordbrukslandskap. Egendomen omfattar totalt ca 466 ha varav 285 ha skogsmark 136 ha inägomark, 33 ha myr, 12 övrigmark. Byggnationen utgörs av mangårdsbyggnad, flygel, f.d. arbetarbostad, fritidsbostad samt ekonomibyggnader. Mangårdsbyggnaden är uppförd under senare delen av 1700-talet och första delen av 1800-talet, ekonomibyggnaderna är uppförda från senare delen av 1800- talet och framåt. Fastigheten såldes i december, 2014
Vänge Gandarve

Gotland

Ref.nr:1005100126
Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se