Skogsfastighet-Gotland Cronhom Gårdar
Bildsida  
Skogsfastigheter
117 ha
Beskrivning
Fastigheterna Garde Frindarve 1:49 och 1:57 är belägna mellan Hemse och Ljugarn vid Garde.
Den totala arealen är ca 117 ha varav 104 ha skogsmark, 1 ha bete och 12 ha impediment mark.
Byggnationen består av två äldre lador.


Gotland

Ref.nr:1005100139
Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se