Galthult 35,1 ha - Hässleholm Cronhom Gårdar
Bildsida  
Skogsfastigheter
35 ha
Galthult 3:5
Beskrivning
Galthult ligger i norra Skåne ca 4 km SV Röke mitt mellan Örkelljunga och Hässleholm. Byggnationen består av f.d. stallbyggnad inredd till bostad, äldre bostad med stort renoveringsbehov, vedbod samt maskinförråd. Total areal om ca 35,1 ha varav 21,1 ha skogsmark, 8,3 ha skogsimpediment/myr, 4,7 ha betesmark och 1 ha tomt/övrig mark. Virkesförrådet är beräknat till ca 4575 m3sk.
Galthult

Hässleholm

Ref.nr:1005100075
Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se