Fronedals Gård 51 ha - Sjöbo Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
Häst/Avstyckad gård
51 ha
Beskrivning
Fronedals Gård ligger ca 2,5 km NO om Lövestad intill ett naturreservat. Fastigheten har ett lugnt och naturskönt läge omgiven av öppna marker och mot öster naturreservatet. Byggnationen på Fronedals Gård består av bostadshus, stallbyggnad, förråd, två stall av typen LH-stall samt en loge. Total areal om ca 51 ha varav arealfördelningen är uppskattad till 47 ha åkermark, 3 ha betesmark och resterande del tomt/övrig mark. Fastigheten kan säljas i sin helhet alternativt byggnader och mark var för sig.
Fronedals Gård

Sjöbo

Ref.nr:1005100043
Ansvarig mäklare
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se