Dackegården - Vissefjärda Cronhom Gårdar
Bildsida  
Häst/Avstyckad gård
Skogsfastigheter
187
27,2 ha
Lindön 2:2
Beskrivning
Gården i Södra Lindön är känd som ”Dackegården” då detta var Nils Dackes hemgård i det tidiga 1500-talet med minnesstenen ståtligt rest på gården. Södra Lindön ligger i ett vackert odlingslandskap ca 10 km sydost om Vissefjärda. På fastigheten finns en vacker mangårdsbyggnad på en stor härlig tomt med undantagshus samt en ladugård med hästboxar. Gården har en total areal om ca 27,2 ha varav 18,5 ha produktiv skogsmark och 7,9 ha betesmark. Betesmarken har höga naturvärden och ligger väl samlad intill byggnaderna. Skogen är mycket välskött och erbjuder fina jaktmöjligheter.


Emmaboda

Ref.nr:1005100095
Pris:

3,900,000 Kr

Ansvarig mäklare
Gustav Wemmer
Tel: 070 563 43 50
gustav.wemmer@cronholmgardar.se