Kalthus 19,6 ha - Svalöv Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
Häst/Avstyckad gård
19,6 ha
Beskrivning
Fastigheten Kalthus ligger ca 6 km öster om Svalöv i mellanskåne. Byggnationen på Kalthus består av bostadshus, gammal stallbyggnad, loge, vagnsskjul, och ett gammalt hönshus. Från fastigheten har man en vidsträck utsikt över ett fint och varierat landskap. Total areal om ca 19,6 ha varav 17,5 ha åkermark och resterande del tomt/övrig mark. Fastigheten kan säljas i sin helhet alternativt byggnader och mark var för sig.
Kalthus

Svalöv

Ref.nr:1005100048
Ansvarig mäklare
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se