Arrende - 191 ha (UTARRENDERAD) Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
Arrenden
191 ha
Värpinge 13:12 m.fl.
Beskrivning
Ägaren till Pilsåker, Hansagården och Persagården låter bjuda ut sin åkermark som arrende. Åkermarken på de tre gårdarna har god arrondering och består totalt av ca 191 ha åkermark. Till arrendet hör också två torksilos, verkstad och loge på Pilsåker samt en en maskinhall på Hansagården.
Pilsåker, Hansagården, Persagården

Lund

Ref.nr:1005100112
Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se