12,0 ha åkermark- Lund -SÅLD- Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
12 ha
del av Önneslöv 5:15
Beskrivning
Fastigheten ligger mellan Dalby och Genarp, ca 15 km sydost om Lund nära Björnstorp och Önneslöv. Åkermarken till fastigheten Önneslöv 5:15 ligger inom klass 7 enligt den fysiska riksplaneringen. Med fastigheten följer stödrätter för all åkermark med ett värde om 326,26 euro/stödrätt. Nuvarande ägare har på marken tidigare bedrivit konventionell odling av spannmål, sockerbetor och höstraps. Fastigheten såldes i december 2014.


Lund

Ref.nr:1005100128
Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se