Hjulhus 70 ha - Ekeby Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
70 ha
Haberga 4:2 m.fl.
Beskrivning
Åkermark med tillhörande gårdssamling intill Ekeby samhälle, ca 15 km Ö Helsingborg. Areal om 70 ha varav ca 67 ha åker, ca 1 ha skog och resterande del tomt/övrig mark. 12 avstyckade tomter belägna intill befintlig bostadsbebyggelse, vilka brukas som åkermark idag. Fastigheten kan säljas i sin helhet alternativt i delar. Anbudsförfarande. Fastigheten såldes i mars, 2013
Hjulhus

Bjuv

Ref.nr:1005100086
Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se