Eriksdals Gård Cronhom Gårdar
Bildsida  
Häst/Avstyckad gård
6 ha
Del av Röddinge 7:12
Beskrivning
Eriksdals Gård med sin karakteristiska byggnation vackert belägen med utsikt över den natursköna Fyledalen med ett typiskt böljande landskap ca 18 km norr om Ystad, södra Skåne. Den egna infartsvägen med en välkomnande allé leder oss fram till gårdens Corps de Logi med välskött tomt, kräftdamm och hästhagar. Vidare på gården finns den f.d. inspektorsbostaden lagården, loge, förrådsbyggnad, två häststall och ett mindre gammalt hönshus, vilka tillsammans med Corps de Logi ger en fin helhet. Tomtmark om ca 6 ha med möjlighet att köpa/arrendera till mer mark. Möjlighet finns att förvärva ytterligare två bostäder i anslutning till gårdssamlingen.
Eriksdals Gård

Sjöbo

Ref.nr:1005100099
Pris:

5,000,000 Kr

Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se