Hästgård Flyimge-Amerika Cronhom Gårdar
Bildsida  
Lantbruk
Häst/Avstyckad gård
19,6 ha
Beskrivning
I direkt anslutning till Flyinge och Flyinge by, men med ett mycket avskilt läge, ligger hästgården Amerika. Fastigheten har ett mycket naturskönt läge omgiven av betesmark ner mot Kävlingeån och betes- och skogsmark som omger byggnationen och ger en vacker gårdsmiljö. Amerika omfattar totalt 19,6 ha varav 19 ha åker- och betesmark, resterande 1,6 ha tomt och övrig mark. Byggnationen utgörs av mangårdsbyggnad med garage, häststall, loge, lösdriftsstall och ridhus.
Hästgården Amerika
Flyinge
Eslöv

Ref.nr:1005100156
Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se