Hagahill - Vellinge Cronhom Gårdar
Bildsida  
Häst/Avstyckad gård
Del av Hököpinge 3:2
Beskrivning
Vackert läge ca 5 km NO Vellinge och 7 km SO Malmö med utsikt över ett härligt slättlandskap. Byggnation bestående av bostad, gammalt stall, loge och maskinhall, där alla byggnader utom maskinhallen är i behov av renovering. Uppvuxen trädgårdstomt med bl.a. ett flertal gamla ädellövträd. Befintlig tomt ca 7 500 kvm med möjlighet att köpa till mer mark.
Hagahill

Vellinge

Ref.nr:1005100045
Ansvarig mäklare
Karl-Johan Hansson
Tel: 070 524 00 18
karljohan.hansson@cronholmgardar.se
Johanna Rasmusson
Tel: 070 526 00 58
johanna.rasmusson@cronholmgardar.se