Ravnarp Visseltofta - 4,6 ha Cronhom Gårdar
Bildsida  
Häst/Avstyckad gård
Skogsfastigheter
4,6 ha
Ravnarp 1:5
Beskrivning
Fastigheten är belägen ca 12 km nordväst om Osby och ca 3 km sydväst om Visseltofta. Den totala arealen är ca 4,6 ha varav ca 4,0 ha skogsmark och resterande del tomt/övrig mark. Gårdssamlingen har ett enskilt och trevligt läge omgiven av skog. Byggnationen består av bostadshus, lusthus, separat byggnad med kontor, lägenhet och en garagebyggnad. Byggnaderna är i gott skick och är alla väl underhållna.
Ravnarp 1331

Osby

Ref.nr:1005100130
Pris:

2,100,000 Kr

Ansvarig mäklare
Johan Runéus
Tel: 070 545 00 16
johan.runeus@cronholmgardar.se