12 bilder
Kök och matplats
Matsal
Kök
Kök
Kök
Mangårdsbyggnaden
TV-rum
Entréhall
Häststall med f.d. butik
Östra förrådsbyggnaden