9 bilder
stall
inägomark
magasin
flygel
fritidsbostad
mangårdsbyggnad
mangårdsbyggnad gavel
mangårdsbyggnad, flygel
gårdsbild