114 objekt
SÅLD Åkermark Härslöv-Landskrona
Obebyggd jordbruksfastighet mellan Härslöv och Landskrona/Glumslöv. Total areal om 93 ha. Fastigheten är tillgänglig för en ny ägare fr.o.m. 2018 års växtodlingssäsong. Anbud senast onsdagen den 6 december 2017
SÅLD Maholm-Skivarp
Maholm ligger i det skånska jordbrukslandskapet intill Skivarp med ca 14 km rakt V Ystad 40 km SO Malmö/Lund och 3 km norr om Abbekås på Skånes sydkust. Maholms stora mangårdsbyggnad med herrgårdskaraktär har en frontespis samt flyglar uppfördes 1885 och innehåller huvudbostad och en lägenhet. Ekonomibyggnaderna består av stallbyggnad med växthus i vinkel, loge, mindre ridhall (f.d. maskinhall), verkstad, garage och förråd. Byggnaderna med befintlig tomt omfattar totalt ca 1 ha av den totala arealen om 4,1 ha.
SÅLD Äppelodling/Tomtmark-Raskarum/Österlen
På Österlen mellan Rörum och Sankt Olof ca 0,6 km öster om Raskarum ligger fastigheten Raskarum 10:23. Byggnationen består av enklare byggnader som underhand har moderniserats och innehåller bl.a kök, dusch torkrum mm. Fastigheten omfattar ca 2,85 ha varav huvuddelen är planterad med äpple- och plommonträd.
Högt läge på Romeleåsen 2,4 ha
I södra Skåne på Romeleåsen, 6 km söder om Veberöd, ca 30 km från Lund ligger ett markområde av fastigheten Påhult 1:5. På markområdet finns ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och stall/förråd. Fastigheten ligger vackert med fantastisk milsvid utsikt omgiven av blandad natur. Den totala arealen omfattar ca 2,4 ha åkermark.
Åkersberga 10 ha - Landskrona -SÅLD-
Vackert och fritt belägen gård på Rönnebergabacke med välskött byggnation, en fantastisk trädgårdstomt och en fin vy över det skånska landskapet och Öresund. Åkersberga ligger mellan Asmundtorp och Tågarp, ca 30 km rakt norr om Malmö/Lund, 30 km från Helsingborg, 10 km från Landskrona och ca 45 min från Kastrups flygplats. Byggnationen består av en vacker mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader i L-formation, vilka innehåller bl.a. stor loge, häststall med 12 hästboxar, garage och förråd. Arealen beräknas efter avstyckning bli ca 10,0 ha fördelat på ca 9,0 ha åker-betesmark och resterande del tomt/övrig mark.
Hästgård Flyimge-Amerika
I direkt anslutning till Flyinge och Flyinge by, men med ett mycket avskilt läge, ligger hästgården Amerika. Fastigheten har ett mycket naturskönt läge omgiven av betesmark ner mot Kävlingeån och betes- och skogsmark som omger byggnationen och ger en vacker gårdsmiljö. Amerika omfattar totalt 19,6 ha varav 19 ha åker- och betesmark, resterande 1,6 ha tomt och övrig mark. Byggnationen utgörs av mangårdsbyggnad med garage, häststall, loge, lösdriftsstall och ridhus.
Jansgård mellan Staffanstorp och Dalby
Jansgård ligger med en fin vy över det skånska jordbrukslandskapet söder om Lund mellan Dalby och Staffanstorp. Byggnationen består av en skånelänga, gästbostad samt tillhörande ekonomibyggnader, vilka bl.a. innehåller stall, ridhus, loge och förråd. Total areal om 2,3 ha.
Kulla 10,4 ha - Nybro
Gården ligger öppet och vackert i byn Kulla, ca 10 km norr om Nybro och ca 1 km väster om Flerohopp. Arealen uppgår till ca 10,4 ha fördelat på 4 ha åker, 6 ha bestående av löv och barrskog samt övrig mark, 0,4 ha utgörs av tomtmark Gården består av två bostadshus, en vacker mangårdsbyggnad och en nyrenoverad och tillbyggd flygelbyggnad samt garage och en ladugård som är delvis ombyggd till kontor eller bostad. Samtliga byggnader är i mycket gott skick.
Helenelund-Lövestad
Ca 8 km nordost om Sjöbo och ca 3,5 km nordväst om Lövestad ligger jordbruksfastigheten Helenelund. Fastigheten ligger i ett bördigt jordbrukslandskap som tillsammans med byggnationen bildar en rationell enhet. Helenelund omfattar totalt ca 45 ha varav 43 ha åkermark och resterande del tomt/övrig mark. Byggnationen utgörs av bostad med garage och verkstad i vinkel, stallbyggnader, maskinhall samt två äldre gårdscentra med tillhörande ekonomibyggnader.
Mellan Osbyholm och Fulltofta
I ett vackert landskap ca 1,5 km norr om Osbyholm och ca 1,6 km söder om Fulltofta kyrka ligger jordbruksfastigheten Blossehus. Fastigheten ligger i ett naturskön miljö, öster om Ringsjön, som tillsammans med byggnation ger gården en mycket trevlig karaktär. Blossehus har en total areal ca 15,5 ha varav 9 ha åkermark, 2 ha betesmark och resterande del tomt/övrig mark.
Rönnsta Gård - Vellinge
Rönnsta gård är en vacker kringbyggd gård belägen i ett vackert slättlandskap ca 2 km öster om Vellinge och 9 km söder om Malmö. Byggnationen består av bostad, häststall med 7 boxplatser och garage/förråd. Norr om bostaden finns en trevlig och väl uppvuxen trädgård med pool om ca 8m x 4m, och i söder samt väster finns inhägnade hagar. Fastigheten tomtyta är ca 5020 kvm.
Skog och skärgård Mönsterås, Gårö
Skog, vatten, öar och skärgård förenas i en naturskön miljö på Gårö 4:1, belägen ca 3 km söder om Mönsterås. Av totalarealen om 130,7 ha är 108,5 ha landareal och 22,2 ha vatten. Välskötta tallskogar i god tillväxt, eget vattenområde med öar samt ytterligare 8 öar i Kalmarsund. Här kan ett aktivt skogsbruk kombineras med jakt, fiske, båt och friluftsliv. Fastigheten säljs via anbud.
Skogsskiften-Kalmar, Mortorp
Välskött skog i Mortorp och Tvärskog, ca 25 km sydväst om Kalmar. Del av fastighet fördelat på 2 skiften, produktiv skogsmark 29 ha, åker 3 ha, vatten i Hagbyån 1 ha. Virkesförråd om ca 3200 m³sk, bonitet 7,0. Södra skiftet har ca 1 km gräns i Hagbyån med bra kräftfiske. Anbud
Mangårdsbyggnad uthyres SV Skåne
I mellersta Skåne NO om Tågarp ligger Norrlycke gård. Byggnationen är vackert inbäddad i grönska i det Skånska odlingslandskapet tillsammans med ekonomibyggnaderna ger ett enskilt och skyddat läge. Gården uppfördes i början av 1900-talet i herrgårdsstil och har en stor uppvuxen trädgård.
Renoveringsobjekt-Duveke Kågeröd
Korsvirkesgården Lundahus ligger mellan Duveke och Halmstadby, ca 5,5 km sydväst om Kågeröd. Gården har ett stort renoveringsbehov. Befintlig byggnation är en trelängad skånegård vilken varit obebodd i 2 år. Fin tomt med viltdamm och utsikt över ett varierat landskap passande den som söker ett fridfullt boende och som har intresse av att renovera alt. bygga nytt. Tomtarea om ca 1,4 ha.
Åkermark-Lund
Obebyggd jordbruksfastighet ca 2 km norr om Lund. Total areal ca 39,5 ha åkermark. Marken är tillgänglig för en ny ägare fr.o.m. 2017 års växtodlingssäsong. Anbud senast tisdagen den 14 juni 2016.
Skånegård-Söderslätt
Axatorp är en genuin fyrlängad skånegård på Söderslätt i det skånska jordbrukslandskapet öster om Vellinge mellan Malmö och Trelleborg. Axatorp är byggd som en klassisk korsvirkesgård byggnation från av 1800-talet med halmtak och kullerstensbelagd innergård. Ekonomibyggnaderna innehåller bl.a. stall, förråd samt ateljé med stort inrett loft.
Åkeslund - Orås
Åkeslund är en mycket vacker och välbevarad sekelskiftesgård med mangårdsbyggnad i jugendstil och tillhörande ekonomibyggnader i U-formation med bl.a. häststall, maskinförråd, garage, lokal för f.d. gårdsmejeri, öppen stalldel, loge och växthus. Kullerstenlagd innergård och uppvuxen tomt inramad av stora ädellövträd. Varierat landskap med öppna odlingsmarker och blandad skog. Total areal om ca 9 ha varav 5,5 ha åkermark och resterande del bete, skogsimpediment, tomt och övrig mark.
KRINGBYGGD GÅRD - UPPÅKRA
Vacker kringbyggd gård ca 2 km söder om Lund intill Uppåkra kyrka. Gården ligger med en vidsträckt utsikt över ett omväxlande landskap. Fastigheten är en klassisk fyrlängad gård med stensatt innergård som ger en mycket trevlig gårdsbild. Bostad är uppförd i vitkalkat tegel med ekonomibyggnader i U-formation med bl.a. stall, loge och förråd. I vinkel till den södra längan ligger en tegellänga om ca 95 kvm med bl.a. två mindre lägenheter och förrådsutrymmen. Till bostaden hör en uppvuxen trädgård, hästhage och tomt om totalt ca 7300 kvm.
Strö-Ängar, Eslöv
I en vacker natur och ett bördigt jordbrukslandskap ca 9 km NV om Eslöv och 7 km öster om Svalöv ligger Strö Ängar. Total areal om ca 19,3 ha varav ca 17,4 ha åkermark och resterande del tomt/övrig mark. Byggnationen utgörs av mangårdsbyggnad, stall/loge och ridhus. Strö Ängar har ett centralt men avskilt läge i mellersta Skåne med ca 50 km till Helsingborg och 45 km till Malmö och därmed närhet till hela den attraktiva Öresunds-regionen. Detta skapar tillsammans med gårdens karaktär och miljö en mycket attraktiv fastighet. Fastigheten säljes i sin helhet alternativt byggnader och mark var för sig.
Skogsfastighet-Gotland
Fastigheterna Garde Frindarve 1:49 och 1:57 är belägna mellan Hemse och Ljugarn vid Garde. Den totala arealen är ca 117 ha varav 104 ha skogsmark, 1 ha bete och 12 ha impediment mark. Byggnationen består av två äldre lador.
Dagstorps Gillestuga - Kävlinge
Fastigheten är belägen i Skåne vid Dagstorp ca 16 km sydost om Landskrona och 16 km nordväst om Lund. På fastigheten har det tidigare bedrivits dansbana med olika events. Fastighetens byggnader består av dansbana (restaurangkök, bar och scen), utomhusscen och förrådsbyggnader. Total tomtyta om ca 12 913 kvm tillhör fastigheten. Fastigheten har en härlig utsikt över det öppna åkerlandskapet och är omgiven och skyddad av träd och kullar.
Hästgård Nybro
Gård Agebo -Nybro Naturskönt belägen gård i Agebo ca 10 km söder om Nybro. Byggnaderna utgörs av ett trevligt bostadshus, en stor ladugård med loge, samt garage och verkstad. En avstyckning är planerad och arealen kan efter köparens önskemål vara 1 - 24 ha. Pris 1,4 Mkr
Åkermark, Väla-Helsingborg
Obebyggd åkermark i västra Skåne söder om Ödåkra mellan Helsingborg och Väla. Total areal ca 37 ha fördelat på ca 26 ha åkermark och resterande del övrig mark. Fastigheten ägs idag av ett kommanditbolag.
Skogsborg, Lövestad
Ca 15 km nordost om Sjöbo och ca 4 norr om Lövestad ligger jordbruksfastigheten Skogsborg. Fastigheten ligger i ett vackert landskap som tillsammans med byggnationen ger gården en mycket trevlig karaktär. Skogsborg omfattar totalt ca 68 ha varav 51 ha åkermark, 5 ha betesmark, 8 ha skogs-mark och resterande del tomt/övrig mark. Byggnationen utgörs av mangårdsbyggnad samt ekonomibyggnader.
Hästgård Helsingborg
Jordbruksfastigheten Munkängen ligger mycket centralt belägen ca 4 km öster om Helsingborgs centrum mellan Österleden och E 6:an. Byggnationen består av bostadshus, garage och förrådsbyggnader. Total areal om ca 3,7 ha varav 3 ha åker och resterande del tomt/övrig mark.
Ravnarp Visseltofta - 4,6 ha
Fastigheten är belägen ca 12 km nordväst om Osby och ca 3 km sydväst om Visseltofta. Den totala arealen är ca 4,6 ha varav ca 4,0 ha skogsmark och resterande del tomt/övrig mark. Gårdssamlingen har ett enskilt och trevligt läge omgiven av skog. Byggnationen består av bostadshus, lusthus, separat byggnad med kontor, lägenhet och en garagebyggnad. Byggnaderna är i gott skick och är alla väl underhållna.
B O S T A D U T H Y R E S-HURVA
Karlshill I mellersta Skåne vid Hurva ligger jordbruksfastigheten Karlshill. Byggnationen ligger med ett mycket bra och centralt läge väster om kyrkan i Hurva. Gården uppfördes omkring 1870 och genomgick en totalrenovering omkring 2010. Infarten leder fram till den trevlig mangårds-byggnaden med tillhörande tomt som tillsammans med ekonomibyggnaderna som ger fastigheten karaktär och en trevlig gårdsbild. Möjlighet att hyra stall samt betesmark.
Höganäs - Stora Görslöv 2,9 ha
Fritidsfastighet på Kullahalvön mellan Jonstorp och Höganäs ca 2 km sydväst om Jonstorp. På fastigheten finns en mindre fritidsbostad samt en äldre loge. Total areal om ca 2,9 ha varav 2 ha åker och resterande del tomt/övrig mark.
Rönneberga Landskrona 1,2 ha
Välskött gård med en fantastisk trädgårdstomt och en fin vy över det skånska landskapet. Rönneberga 1:19 ligger mellan Billeberga och Tågarp, ca 30 km rakt norr om Malmö/Lund, 30 km från Helsingborg, 10 km från Landskrona och ca 45 min från Kastrups flygplats. Byggnationen består av en bostad (traditionell skånelänga) med tillhörande ekonomibyggnader i L-formation, stor loge, äldre stall, två garage och förrådsutrymmen samt ett mindre växthus. Fastigheten har en total tomtyta om ca 12 140 kvm.
Kolema - 22,6 ha Röstånga
Jordbruksfastighet med mycket naturskönt läge i Röstånga i mellersta Skåne. Lättskötta utestall med totalt 9 hästboxar och travbana om ca 1000m. Två bostäder samt ett annex med tillhörande garage. Fastighetens areal är ca 22,6 ha fördelat på 15 ha åkermark, 5 ha betesmark och resterade del tomt/övrig mark. Ett härligt läge för boende i kombination med företagande och hästverksamhet. Fastigheten kan förvärvas i delar alternativt i sin helhet.
Sillesjö Gård-Södra Skåne - SÅLD
I södra Skåne i det skånska jordbrukslandskapet ligger Sillesjö Gård, ca 30 km sydost om Malmö. Egendomen omfattar totalt ca 334 ha varav 255 ha åkermark, 9 ha betesmark, 15 ha skogsmark och 55 ha vatten, tomt samt övrig mark. Byggnationen utgörs av mangårds-byggnad, inspektorsbostad, tre arbetarbostäder samt ekonomibyggnader. Mangårdsbyggnaden är uppförd under 1840-talet, ekonomibyggnaderna är uppförda från omkring 1890-1920 och framåt. Sillesjö Gård har ett mycket naturskönt läge. Gården är omgiven av ett vackert, böljande landskap med närhet till Malmö/Lund, Köpenhamn och hela den attraktiva Öresundsregionen med 15 min till Malmö Airport och 40 min till Köpenhamn/Kastrup. Fastigheten såldes i mars 2015.
Knutstorps Gård 53,6 ha - Malmö - SÅLD
I ett bördigt jordbrukslandskap ca 6 km söder om Malmö i Tygelsjö ligger Knutstorps Gård. Egendomen omfattar totalt ca 53,6 ha varav ca 52,0 ha prima åkermark med bevattnings-möjligheter och resterande del tomt/övrig mark. Till fastigheten hör också ett vattenområde om ca 19,45 ha i Öresund. Byggnationen utgörs av mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Knutstorps Gård har ett mycket centralt läge vilket tillsammans med gårdens karaktär och den bördiga åkermarken skapar en mycket attraktiv fastighet. Fastigheten kan säljas i sin helhet alternativt i delar.
12,0 ha åkermark- Lund -SÅLD-
Fastigheten ligger mellan Dalby och Genarp, ca 15 km sydost om Lund nära Björnstorp och Önneslöv. Åkermarken till fastigheten Önneslöv 5:15 ligger inom klass 7 enligt den fysiska riksplaneringen. Med fastigheten följer stödrätter för all åkermark med ett värde om 326,26 euro/stödrätt. Nuvarande ägare har på marken tidigare bedrivit konventionell odling av spannmål, sockerbetor och höstraps. Fastigheten såldes i december 2014.
Vänge Gandarve 466 ha - Gotland -SÅLD-
Vänge Gandarve, en av Gotlands vackrare gårdar, ligger ca 30 km sydost om Visby i ett mycket vackert och omväxlande jordbrukslandskap. Egendomen omfattar totalt ca 466 ha varav 285 ha skogsmark 136 ha inägomark, 33 ha myr, 12 övrigmark. Byggnationen utgörs av mangårdsbyggnad, flygel, f.d. arbetarbostad, fritidsbostad samt ekonomibyggnader. Mangårdsbyggnaden är uppförd under senare delen av 1700-talet och första delen av 1800-talet, ekonomibyggnaderna är uppförda från senare delen av 1800- talet och framåt. Fastigheten såldes i december, 2014
Uppåkra Gård -SÅLD-
Uppåkra Gård har en trevlig karaktär och ett centralt läge intill samhället Hjärup mellan Lund och Staffanstorp. Gårdens vackra mangårdsbyggnad bildar tillsammans med gårdens ekonomibyggnader en trevlig gårdsbild. Ekonomibyggnaderna är i gott skick och består av häststall, förrådsbyggnader, lagerbyggnader och en fd rättarebostad. Mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnaderna omges av en trevlig tomt med gårdsplan, gräsmattor och beteshagar. Uppåkra gård har en total areal om ca 2,3 ha. Fastigheten såldes i december, 2015
Avstyckad gård - Lund - SÅLD -
Välskött gård med en fin vy över det skånska landskapet. Fastigheten ligger mellan Dalby och Genarp, ca 15 km sydost om Lund, 30 km från Malmö och ca 35 min från Kastrups flygplats. Byggnationen består av en bostad med tillhörande ekonomibyggnader, vilka innehåller bl.a. gamla stall, förrådsutrymmen, maskinhall, maskinhus och verkstad. Fastigheten har en total areal om ca 5000 kvm. Möjlighet finns att köpa ytterliggare mark i anslutning till gårdssamlingen. Fastigheten såldes i november 2014
Kringbyggd gård - Helsingborg - SÅLD-
Charmig kringbyggd gård utanför Kvistofta i västra Skåne ca 1 mil söder om Helsingborg. I horisonten skymtar Öresund med närhet till natur, bad och goda kommunikationer. Byggnationen består av bostad, stall, loge samt verkstad. Gården erbjuder med sin karaktär stor potential. Möjlighet finns att köpa ytterliggare åkermark. Fastigheten har ett stort renoveringsbehov. Fastigheten såldes i oktober,2014
Rönneberga backe - 6,8 ha - SÅLD -
Vackert och fritt belägen gård på Rönneberga Backe i mycket gott skick. Trevlig och mycket välskött byggnation, enskild infartsväg, innergård stensatt med gatsten samt en fantastisk vy över det skånska landskapet och Öresund. Fastigheten ligger i Vadensjö ca 35 km rakt norr om Malmö, 20 km från Helsingborg, 5 km från Landskrona och ca 45 min med bil från Kastrups flygplats. Byggnationen består av en vacker mangårdsbyggnad med tillhörande maskinhall och ekonomibyggnader i L-formation, vilka innehåller bl.a. stor loge, garage, verkstad och förrådsutrymmen. Arealen om ca 6,8 ha är fördelade på 6 ha åkermark och resterande del tomt/övrig mark. Åkermarken är idag inhägnad och nuvarande ägare använder den till hjorthägn.
Pilhagen 32 ha - Malmö - SÅLD -
I södra Skåne, 5 km S Malmö och 1 km norr om Västra Klagstorp ligger Pilhagen, en klassisk fyrlängad skånegård bestående av skånelänga, ekonomibyggnader samt maskinhall och vagnslider. Pilhagen ligger mycket centralt med bra kommunikationer och direkt närhet till Malmö, Lund, Köpenhamn och hela Öresundsregionen. Pilhagen består av totalt ca 32 ha varav 31 ha åker och 1 ha tomt. Arealen är fördelad på två olika fastigheter varav en består av byggnader med ca 5 ha, och en består av 27 ha åker. Fastigheten såldes i juli 2014
Arrende - 191 ha (UTARRENDERAD)
Ägaren till Pilsåker, Hansagården och Persagården låter bjuda ut sin åkermark som arrende. Åkermarken på de tre gårdarna har god arrondering och består totalt av ca 191 ha åkermark. Till arrendet hör också två torksilos, verkstad och loge på Pilsåker samt en en maskinhall på Hansagården.
Hägnaden 941 - Romelåsen
Avstyckad gård med unikt läge inramat av bokskog intill naturreservat på Romeleåsen. Enskilt läge med egen infartsväg om ca 600 m genom fantastiskt natursköna omgivningar med blandning av skog och betesmarker. Byggnation bestående av tre huskroppar i U-formation innehållande bostad, garage och förråd samt en ekonomibyggnad innehållande häststall och poolhus. Fastighetens totala tomtyta är ca 13 600 kvm med trägård, hagar och en egen liten bokskog. Gården är belägen i södra Skåne ca 6 km S Veberöd och ca 30 km från Lund/Malmö.
Dackegården - Vissefjärda
Gården i Södra Lindön är känd som ”Dackegården” då detta var Nils Dackes hemgård i det tidiga 1500-talet med minnesstenen ståtligt rest på gården. Södra Lindön ligger i ett vackert odlingslandskap ca 10 km sydost om Vissefjärda. På fastigheten finns en vacker mangårdsbyggnad på en stor härlig tomt med undantagshus samt en ladugård med hästboxar. Gården har en total areal om ca 27,2 ha varav 18,5 ha produktiv skogsmark och 7,9 ha betesmark. Betesmarken har höga naturvärden och ligger väl samlad intill byggnaderna. Skogen är mycket välskött och erbjuder fina jaktmöjligheter.
Kringbyggd gård - Vellinge
Eneborg en kringbyggd gård belägen i ett vackert slättlandskap ca 3 km NO Vellinge och 9 km söder om Malmö. Tomtyta om ca 13 146 kvm med möjlighet att köpa/arrendera till mer mark. Byggnationen består av bostad, stallbyggnader,loge och garage/förråd. Norr om bostaden finns en trevlig och väl uppvuxen trädgård.
Grågård - Kvistofta
Grågård ligger i Kvistofta i västra Skåne ca 1 mil söder om Helsingborg. I horisonten skymtar Öresund och med närhet till natur, bad och goda kommunikationer erbjuder gården ett bra boende i kombination med verksamhet. Gården består av boningshus, verkstad, garage, lägenhet, loge, förråd och maskinhall. Areal ca 1,0 ha med möjlighet att köpa ytterliggare mark.
Svedala Hyby - 32 ha
Fantastisk naturskön fastighet inom klass 5-6 i södra Skåne intill Torupsskogen ca 3 km sydost om Bara utanför Malmö. Total areal ca 31,9 ha fördelat på ca 11,4 ha åkermark, 19,58 ha betesmark och resterande del tomt/övrig mark. 32,63 stödrätter med ett totalt värde om ca 7 990,48 euro. Ekonomibyggnader bestående av två lösdriftstall godkända för 150 köttdjur. Marken drivs idag ekologiskt och nuvarande har ett ekologiskt åtagande till 2013 utgång samt ett betesåtagande till 2014 utgång. Anbud den 7 maj 2013.
Sjötomt 2,6 ha - Hjälmsjön
Sjötomt i direkt anslutning till Hjälmsjön intill Örkelljunga tätort med två vikar, en bastustuga och badbrygga. Tomtareal om 26 197 kvm. Tomten kan med fördel förvärvas gemensamt med intilliggande byggnation samt två närliggande skogsfastigheter.
Lilla Stenåsa 3 ha - Söderåsen
Välskött hästgård med mycket naturskönt läge vid Stenestad uppe på Söderåsen. Lättskött häststall från 2001 med 6 boxar och tillhörande service- och förvaringsutrymmen, ridbana och trevliga gräshagar. Bostadsbyggnad om 5 r.o.k. samt garagebyggnad med inrett kontor, dubbelgarage och verkstad/förråd. Areal ca 3,1 ha med gräshagar, rymlig parkering samt en lummig och insynsskyddad trädgårdstomt. Ett härligt läge för boende, företagande och hästverksamhet med ett rikt utbud av ridvägar i Söderåsens stora skogar.
Eriksdals Gård
Eriksdals Gård med sin karakteristiska byggnation vackert belägen med utsikt över den natursköna Fyledalen med ett typiskt böljande landskap ca 18 km norr om Ystad, södra Skåne. Den egna infartsvägen med en välkomnande allé leder oss fram till gårdens Corps de Logi med välskött tomt, kräftdamm och hästhagar. Vidare på gården finns den f.d. inspektorsbostaden lagården, loge, förrådsbyggnad, två häststall och ett mindre gammalt hönshus, vilka tillsammans med Corps de Logi ger en fin helhet. Tomtmark om ca 6 ha med möjlighet att köpa/arrendera till mer mark. Möjlighet finns att förvärva ytterligare två bostäder i anslutning till gårdssamlingen.
Skogsfastighet 23 ha - Vittsjö
Del av fastigheten Truedatorp 1:1 om ca 23,0 ha skogsmark ligger ca 6 km öster om Vittsjö och 23 km norr om Hässleholm. Det totala virkesförrådet är beräknat till ca 4 600 m3sk. Möjlighet finns att förvärva angränsande gårdscentrum med tillhörande mark om ca 11 ha.
Nybogård - Trelleborg
Nybogård är en vacker skånegård belägen i Fjärdingslöv ca 4 km NO Trelleborg där mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader tillsammans bildar en trevlig gårdsbild. Byggnationen är i behov av renovering. Nybogård ligger vackert i trevlig bymiljö i Fjärdingslöv med ett härligt omgivande åkerlandskap. Befintlig tomt om ca 1,5 hektar med möjlighet att köpa till mer mark. Fastigheten såldes i maj, 2013
Bullstofta Gård 5,4 ha - Svalöv
Välskött gård med gedigna byggnader med anor från 1750-talet. Rofylld boendemiljö med uppvuxen tomt och natursköna omgivningar av blandad skog och öppen odlingsmark. Närhet till bl.a. Ekeby, Svalöv och Helsingborg. Bostad från 1965 med 8 r o k. Ekonomibyggnader i gråsten, tegel och korsvirke med stora öppna ytor och möjlighet att inreda för djurhållning, åkeri eller annan verksamhet. Areal ca 5,4 ha fördelat på tomt, gårdsplan, åker och bete med ekdunge och viltvatten. Fastigheten såldes i maj, 2013
Olsgård 2,8 ha - S Skåne
Välskött gård mellan Varmlösa och Katslösa ca 2 km SO Rydsgård. Olsgårds byggnation består av en trevlig bostad om 5 r.o.k., ekonomibyggnader i U-formation innehållande annex med gästlägenhet, garage, stall, loge och verkstad/förråd. Areal om ca 2,8 ha med hagar, tomt och en lummig trädgård. Fastigheten såldes i maj, 2013
Tomtmark - Kävlinge
Marken avstyckas och säljes med ett sökt förhandsbesked för bygglov för en ny skånegård. Fastigheten ligger naturskönt i omgiven av åker/bete samt en vacker trädridå intill en slingrande å. Areal om ca 5 ha.
Mark med vindkraftsarrende - Hörby
Obebyggd åkermark i södra Skåne ca 10 km sydost Hörby. På marken står ett vindkraftverk (2MW, 95m navhöjd) vilket inbringar ett årligt arrende till jordägaren. Total areal ca 11 ha åkermark. Inga stödrätter medföljer. Marken är tillgänglig för en ny ägare till växtodlingssäsongen 2014. Möjlighet finns att förvärva åkermarken och vindkraftsområdet i separata delar. Anbud den 10 januari 2013 Del av fastigheten såldes i mars 2013
Hjulhus 70 ha - Ekeby
Åkermark med tillhörande gårdssamling intill Ekeby samhälle, ca 15 km Ö Helsingborg. Areal om 70 ha varav ca 67 ha åker, ca 1 ha skog och resterande del tomt/övrig mark. 12 avstyckade tomter belägna intill befintlig bostadsbebyggelse, vilka brukas som åkermark idag. Fastigheten kan säljas i sin helhet alternativt i delar. Anbudsförfarande. Fastigheten såldes i mars, 2013
Hästgård 2,5 ha - Ekeby
Hjulhus ligger intill Ekeby samhälle ca 22 km öster om Helsingborg. Byggnationen på Hjulhus består av bostadshus, vagnslider/stall, förrådsbyggnad, stall/loge och en öppen maskinhall. Total areal om ca 2,5 ha. Fastigheten såldes i mars, 2013
Avstyckad gård / Villa - Nybro
Geltorp är beläget 20 km väster om Rockneby och 30 km norr om Nybro. Gården utgörs av flera fastigheter med byggnader som kan säljas separat som fristående villa, mindre gårdar eller fastigheter med enbart skog och betesmark. Total areal om 180 ha varav 67 ha åker och bete, vindkraftsprojekt samt 106 ha skog med 11 263 m³sk. Välbebyggt gårdscentra med bostäder, djurstall, modernt och rationellt lösdriftstall för 80 dikor och verkstad.
Geltorp Gård 180 ha - Kalmar
Ekologisk köttdjursuppfödning, jord, skog och vindkraftprojekt beläget 20 km väster om Rockneby och 30 km norr om Nybro. Modernt och rationellt lösdriftstall för 80 dikor. Total areal om 180 ha varav 67 ha åker o bete, 106 ha skog med 11 263 m³sk . Gården utgörs av flera fastigheter med byggnader som kan säljas separat som mindre gårdar eller fastigheter med enbart skog och betesmark, eller som fristående villa.
Stor tomt Lund-Sandby
Stor tomt med möjlighet att köpa till åkermark för den som önskar. Bra läge mellan Lund och Södra Sandby i gränsen till Kungsmarkens naturreservat och golfbana. Arealen tomtmark enligt kartbild är ca 6 000 kvm med egen infart fram till befintlig byggnation. Den trelängade gården är i behov av omfattande renovering alt. rivning för den som önskar bygga nytt. Sularpsängen ligger ca 3 km öster om Lund och 3 km väster om S Sandby.
Sularpsängen - Lund
Mycket attraktivt läge mellan Lund och Södra Sandby med egen infart upp till trelängad gård på gränsen till Kungsmarkens naturreservat och golfbana. Byggnationen är i stort behov av renovering, alternativt rivning för den som har intresse av nybyggnation på tomten. Tomten beräknas efter avstyckning bli ca 6 000 kvm, med möjlighet att köpa till mer mark i anslutning till tomten.
Kringbyggd Gård - Vellinge
Vackert belägen kringbyggd gård i Arrie ca 5 km NO Vellinge och 7 km SO Malmö, med utsikt över ett härligt slättlandskap. Bostadsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Tomt om ca 4000 kvm med trevlig trädgård mot väster. Möjlighet att förvärva Ytterligare mark. RESERVERAD
Folkestorpsgården - Ystad
Folkestorpsgården med sin vackra byggnation och park ligger fint och privat på en höjd med utsikt över det skånska, böljande landskapet strax norr om Ystad. Den egna infartsvägen om ca 250 m leder fram till en välkomnande körsbärsallé, byggnationen med sin vackra exteriör, välskött parktomt, stenlagda ytor, stor damm med brygga och springvatten. Vidare finns gästhus, lusthus, stallänga, loglänga och garage/förråd, vilka tillsammans med mangårdsbyggnaden ger en fin helhet. Tomtmark ca 1,5 ha med möjlighet att köpa till mer mark.
Tomeshult 114 ha - Emmaboda
Gården ligger öppet och vackert i byn Tomeshult ca 2 km väster om Eriksmåla och ca 15 km norr om Emmaboda. På fastigheten finns en vacker mangårdsbyggnad med en stor härlig tomt samt en äldre ladugård. Gården har en total areal om ca 114,2 ha varav 99,7 ha produktiv skogsmark och 2,6 ha åker och betesmark. Skogen är mycket välskött och erbjuder fina jaktmöjligheter, dessutom följer fiskerätt i 2 sjöar med bra bestånd av kräftor gös och övrig insjöfisk.
Ridanläggning - Vellinge (SÅLD)
Vattle Gård är en komplett ridanläggning med bra läge i byn Västra Grevie ca 2 km öster om Vellinge. Inbjudande och välskött gård med välrenoverad mangårdsbyggnad, stenlagda utomhusytor, två bra häststall med totalt 11 stora boxar, ridhus, ridbana och inhägnade hagar. Fastigheten passar mycket väl för den som vill bedriva en professionell hästverksamhet nära kontinenten, kombinerat med ett fantastiskt boende. Total areal ca 1,6 ha.
Kalthus 19,6 ha - Svalöv
Fastigheten Kalthus ligger ca 6 km öster om Svalöv i mellanskåne. Byggnationen på Kalthus består av bostadshus, gammal stallbyggnad, loge, vagnsskjul, och ett gammalt hönshus. Från fastigheten har man en vidsträck utsikt över ett fint och varierat landskap. Total areal om ca 19,6 ha varav 17,5 ha åkermark och resterande del tomt/övrig mark. Fastigheten kan säljas i sin helhet alternativt byggnader och mark var för sig.
Bäckadal 8 ha - Lund
Mindre gård med bra läge mellan Stångby och V Hoby ca 5 km norr om Lund. Trelängad gårdsbild med bostadshus, stall, loge, verkstad/garage samt stensatt innergård och uppvuxen trädgård. Areal ca 8 ha åkermark inom klass 10. Byggnader och mark kan förvärvas var för sig.
Renoveringsobjekt Södra Munkarp (SÅLD)
Renoverings- alt. rivningsobjekt på högt och fritt läge i Södra Munkarp ca 2,5 km SV Västra Ringsjön, 10 km SV Höör och 10 km Ö Eslöv. Befintlig byggnation är en trelängad gammal skånegård vilken varit obebodd i många år. Fin tomt med vidsträckt utsikt över ett varierat landskap passande den som söker ett fridfullt boende och som har intresse av att renovera alt. bygga nytt. Tomtarea om 2 981 kvm. Fastigheten såldes i juni, 2014
Hästanläggning 6 ha - Malmö
Professionell hästanläggning vid Husie/Kvarnby omedelbart utanför Malmö, ca 5 minuters skrittväg från Jägersro. Bostad delvis renoverad 2001 samt stall uppfört 2001 m 33 stora boxar o tillhörande service- o personalutrymmen. 14 inhägnade gräshagar, 12 dränerade sandhagar, skrittmaskin, longervolt samt paddock 20x60m.
Fronedals Gård 51 ha - Sjöbo
Fronedals Gård ligger ca 2,5 km NO om Lövestad intill ett naturreservat. Fastigheten har ett lugnt och naturskönt läge omgiven av öppna marker och mot öster naturreservatet. Byggnationen på Fronedals Gård består av bostadshus, stallbyggnad, förråd, två stall av typen LH-stall samt en loge. Total areal om ca 51 ha varav arealfördelningen är uppskattad till 47 ha åkermark, 3 ha betesmark och resterande del tomt/övrig mark. Fastigheten kan säljas i sin helhet alternativt byggnader och mark var för sig.
Hagahill - Vellinge
Vackert läge ca 5 km NO Vellinge och 7 km SO Malmö med utsikt över ett härligt slättlandskap. Byggnation bestående av bostad, gammalt stall, loge och maskinhall, där alla byggnader utom maskinhallen är i behov av renovering. Uppvuxen trädgårdstomt med bl.a. ett flertal gamla ädellövträd. Befintlig tomt ca 7 500 kvm med möjlighet att köpa till mer mark.
Vissmarlöv 1,6 ha - Svedala
Mindre gård vid Vissmarlöv i SV Skåne, ca 7 km NO Svedala, ca 15 km Ö Malmö och 15 km S Lund. Fint omgivande kuperat landskap som varierar mellan skog och öppna odlings- och betesmarker. Gårdens byggnation har sannolikt sitt ursprung från 1800-talet med klassisk gammal skånelänga med synliga takbjälkar och brädgolv. Tillsammans med ekonomibyggnaderna bildas en U-formation med fin utsikt över beteslandskapet i sydväst. Byggnaderna består av bostad, loglänga, stallänga och garage/lösdrift. Total areal om ca 1,6 ha.
Ödegård 2,2 ha - SÖ Skåne
Ödegård belägen ca 6 km väster om Fågeltofta vid Månslunda ca 12 km öster om Sjöbo. Samtliga byggnader är i stort behov av renovering, alternativt rivning. Total areal ca 2,2 ha.
Renoveringsobjekt - Hörby
Gård från tidigt 1900-tal med stort renoveringsbehov. Mangårdsbyggnaden från 1912 har stor charm med vacker exteriör och den äldre stilen bevarad invändigt med bl.a. spegeldörrar och kakelugnar. Mangårdsbyggnaden omges av en uppvuxen tomt med många gamla trädgårdsväxter och ädellövträd. Ekonomibyggnaderna är i mycket dåligt skick och delar av dem är raserade. Arealen beräknas efter avstyckning uppgå till ca 1 ha med möjlighet att köpa till mer mark i anslutning till byggnationen.
Nybro Skogsfastighet 227 ha
Mycket virkesrik skogsfastighet med vacker och stilfull mangårdsbyggnad i Oskars-Kroksjö, ca 20 km söder om Nybro och ca 5 km väster om Alsjöholm. Arealen uppgår till ca 227,7 ha fördelat på ca 12,1 ha åkermark, 12,9 ha betesmark och ca 176,2 ha produktiv skogsmark. Bonitet 8,7. Virkesförrådet beräknas uppgå till ca 31 733 m³sk, motsvarande 180 m³sk per ha produktiv skogsmark. Försäljning genom anbud, senast 30 maj 2012.
Bolagsskog 52 ha - S Skåne
Hemmestorp 33:1 ligger vid Nämndemansgården mellan Veberöd och Ystad, ca 4 km NV Blentarp. Total areal om ca 52 ha varav ca 50 ha skogsmark och 2 ha övrig mark. Virkesförrådet är beräknat till ca 10 200 m3sk. Fastigheten har ett centralt läge ca 30 km från Lund och 50 km från Malmö, och erbjuder lugn och ro i natursköna omgivningar. Fastigheten ägs idag i ett AB varför förvärvstillstånd ej krävs för juridisk person.
Västra Spång - Örkelljunga
Trevligt boende i Västra Spång strax utanför Örkelljunga samhälle ca 40 km NO Helsingborg. Nära anslutning till E4:an med goda pendlingsmöjligheter. Fint läge på en höjd omgiven av en arkitektritad trädgård med bl.a. en mindre damm. Kan förvärvas gemensamt med intilliggande skog.
Nybro Skogsfastighet 150 ha
Skogsfastighet om ca 150 ha vid Oskars-Kroksjö, ca 20 km söder om Nybro och ca 40 km sydväst om Kalmar. Virkesförråd om ca 11 859 m³sk, bonitet 7,7. Betesmarker omger den vackra och mycket välskötta mangårdsbyggnaden samt ek.byggnader. Fastigheten kan säljas i sin helhet eller som hästgård med 1-9 ha och skogen i sin helhet eller som skogsskiften
Åkermark 13 ha - Ystad
Fastigheten Katslösa 17:1 är en obebyggd fastighet med en total areal om ca 13,0 ha varav 12,8 ha åkermark och 0,2 ha övrig mark. Katslösa 17:1 är belägen i södra Skåne mellan Västra Nöbbelöv och Sjörup ca 11 km väster om Ystad. Marken är utarrenderad till den 14 mars 2015 med ett femårsavtal. Förvärvstillstånd krävs ej för juridisk person.
Vetlanda Skog - Vindkraft
Beläget i Alseda förs. ca 25 km nordost om Vetlanda. Total areal ca 59,3 ha i ett skifte. Skogsbruksplan Från 2006, nu uppskattad virkesvolym ca 3500 m³sk. Fastigheten är mycket välskött. Fastigheten ingår i ett större vindkraftprojekt, arrendekontrakt med Greenextreme AB.
Hönsinge 70 ha - Trelleborg
Obebyggd åkermark inom klass 9 i S Skåne ca 5 km Ö Anderslöv. Total areal ca 70 ha fördelat på ca 66 ha åkermark, 3 ha våtmark/vatten och 1 ha övrig mark. Sockerkvot om 113,89 ton samt stödrätter motsvarande arealen medföljer. Marken är tillgänglig för en ny ägare växtodlingssäsongen 2012.
Åkermark 17,4 ha - Trelleborg
Jordbruksfastigheten Maglarp 28:35 är obebyggd med en total areal om ca 17,4 ha varav 13,6 ha åkermark, 2,3 ha våtmark/betesmark/planteringar och 1,5 ha övrig mark. Fastigheten är belägen strax söder om Skegrie, ca 4,5 km NV Trelleborg. Åkermarken ligger inom klass 9 enligt den fysiska riksplaneringen. Marken är tillgänglig för en ny ägare till växtodlingssäsongen 2012.
Bonnarp 21 ha - Söderåsen
Bonnarp är mycket vackert beläget vid foten av Söderåsen ca 4 km utanför Ljungbyhed. Det natursköna området kring Söderåsen med dess nationalpark bjuder på oändliga ridoch promenadvägar, och är mycket populärt för bl.a. hästverksamhet, boende och allehanda naturupplevelser. Till fastigheten hör en enkel byggnation bestående av bostad, stall, loge, garage och förråd, där samtliga byggnader är i behov av renovering. Fastigheten har en total areal om ca 21 ha varav 14 ha åker och 7 ha skog.
Stävie - Vellinge
I Vellinge kommun ca 4 km Ö Höllviken och bara 3 km från havet ligger denna kringbyggda skånegård där bostad i vinkel med stallbyggnad och förrådsbyggnad bildar en trevlig gårdsbild. Bostaden genomgick en omfattande renovering under 80-talet. Gården har ett vackert och enskilt läge med ett härligt omgivande åkerlandskap.
Åkermark 16 ha - Trelleborg
Del av Tornslunda, obebyggd åkermark belägen i södra Skåne i Norra Åby, ca 8 km NO Trelleborg. Den totala arealen är ca 16 ha åkermark där ägarna avser behålla byggnationen med tillhörande tomt om ca 1 ha.
Rönnedal
Vackert och fritt belägen gård intill Rönneberga backe med mycket välskött byggnation, en fantastisk trädgårdstomt och en fin vy över det skånska landskapet. En ca 150 m lång lindallé kantar den asfalterade infartsvägen till Rönnedal, som ligger mitt mellan Asmundtorp och Tågarp, ca 30 km rakt norr om Malmö/Lund, 30 km från Helsingborg, 10 km från Landskrona och ca 45 min från Kastrups flygplats. Byggnationen består av en välrenoverad mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader i U-formation, vilka innehåller bl.a. stor loge, verkstad, maskinförråd, f.d. stalldel, magasin och garage. Tomt om ca 8 500 kvm med möjlighet till mer mark.
Bosarps Gård 104,7 ha - Sjöbo
Bosarps Gård är belägen intill Blentarp i södra Skåne ca 3-4 mil från Malmö/Lund. Vacker kringbyggd gård med välhållna byggnader. Areal om ca 104,7 ha fördelade på 59,7 ha åker/inägomark, 40,3 ha skog, 4,7 ha tomt/övrig mark samt 0,3 ha vatten. På gården driver ägarfamiljen en ekologisk KRAV-godkänd slaktkycklingproduktion. Fastigheten kan förvärvas gemensamt med kycklingproduktionen inklusive dess inventarier.
Hultet 30 ha - Sölvesborg
Totalrenoverad gård i gammal stil ca 3 km N Sölvesborg. Ekonomibyggnad i U-formation nyuppförd 2002-2004 med bl.a. häststall (fem boxar), två uthyrningsrum, stor lägenhet, kontor och garage. Därutöver gästhus, maskingarage, maskinhall, garage/förråd. Total areal 30 ha åker, skog, bete och tomt/park.
Arrie 18 ha - Vellinge
I Arrie ca 5 km nordost om Vellinge och 7 km sydost från Malmö ligger Almdala Gård. Fastigheten består av en bostadsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader där samtliga byggnaderna är väl underhållna. Gården ligger fritt omgiven vackert åkerlandskap. Den totala arealen är ca 18 ha fördelat på 17,5 ha åkermark och 0,5 ha tomt/övrig mark.
Åkermark 24 ha - Åstorp
Åkermark i nordvästra Skåne, ca 5 km N Åstorp. Areal om ca 24 ha inom klass 8 enligt den fysiska riksplaneringen och inom EU-ersättningsnivå 2 för både spannmål och oljeväxter. Med fastigheten följer stödrätter motsvarande arealen.
Gård 10 ha Handelsträdgård - Nybro
Gården ligger ostört och vackert i Bondetorp, ca 10 km norr om Nybro och ca 3 km väster om Flerohopp. Arealen uppgår till ca 10 ha fördelat på ca 3,5 ha åker och ca 5,8 ha skogsmark. Gården består av bostadshuset, en friliggande enklare bostad, ekonomibyggnader med stall, loge och garage samt växthus om ca 1200 m². Gårdens marker gränsar till Ljungbyån som erbjuder mycket bra kräftfiske, dessutom erbjuds bra jaktmöjligheter då vilttillgången är mycket god.
Åkermark 16 ha - Hörby
Obebyggd jordbruksfastighet i Orås med en total areal om ca 16 ha varav ca 14,2 ha åker och resterande del tomt/övrig mark. På fastigheten finns positivt förhandsbesked för nybyggnation. Åkermarken ligger väl samlad inom klass 6. Stödrätter medföljer.
Arrie - Vellinge
Vacker skånegård ca 5 km NO Vellinge och 7 km SO Malmö. Mangårdsbyggnaden har genomgått en omfattande renovering 2010 med bl.a. nya badrum, kök, jordvärme och gästlägenhet med wc/dusch och pentry. Ekonomibyggnaderna i U-formation bildar tillsammans med mangårdsbyggnaden en trevlig gårdsbild i ett vackert omgivande odlingslandskap.
Gård Fröseke 0,5-2,5 ha - Småland
Vänatorp är vackert och rofyllt beläget norr om Orrefors och ca 2 km sydöst om Fröseke i sydöstra Småland. Bostaden ligger öppet och vackert, med en stor härlig trädgård. Detta är ett trevligt boende i kombination med möjlighet till djurhållning och andra verksamheter Den totala arealen fastställs vid avstyckning och kan enligt köparens önskemål uppgå till 0,5-2,5 ha
Kalmar Gård 12,6 ha - Småland
Gården som har namnet Gunnarsborg ligger öppet med vackra omgivningar i byn Gunnarsbo, ca 25 km norr om Kalmar och ca 5 km nordväst om Kåremo. Gården har en total areal om ca 12,6 ha varav ca 6 ha åker och betesmark samt ca 6 ha skogsmark. Fastigheten har en mycket bra ägofigur och erbjuder bra jaktmöjligheter.
Galthult 35,1 ha - Hässleholm
Galthult ligger i norra Skåne ca 4 km SV Röke mitt mellan Örkelljunga och Hässleholm. Byggnationen består av f.d. stallbyggnad inredd till bostad, äldre bostad med stort renoveringsbehov, vedbod samt maskinförråd. Total areal om ca 35,1 ha varav 21,1 ha skogsmark, 8,3 ha skogsimpediment/myr, 4,7 ha betesmark och 1 ha tomt/övrig mark. Virkesförrådet är beräknat till ca 4575 m3sk.
Södra Kalmarsund 10 ha - NÖ Blekinge
Äspenäs är en unik fastighet direkt vid Östersjön, belägen söder om Kristianopel mellan Kalmar och Karlskrona.Stugan på fastgheten är mycket omsorgsfullt uppförd i en stil och atmosfär som på bästa sätt förenar det vackra landskapet med den maritima miljön.Fastigheten består av ca 10 ha betesmark med egen strand och vattenområde i Östersjön, och ligger där vägen slutar, helt fri från insyn. Jakt- och fiskerätt.
Hästgårdstomt 4,4 ha - Blentarp
Trevligt läge i Karup strax intill Blentarp med en total areal om ca 4,4 ha. Positivt förhandsbesked för hästgård i detta hästtäta och vackra område med närhet till kommunikationer, skolor och service i Blentarp samt bra ridvägar på sandiga marker i det omgivande landskapet.
Åkermark 57 ha - Anderslöv
Obebyggd åkermark på del av Rydeholm i södra Skåne ca 2 km SO Anderslöv. Åkermarken är väl arronderad med plana skiften inom klass 10 och EU-ersättningsnivå 1 för både spannmål och oljeväxter. Med fastigheten följer stödrätter för åker och uttagen areal samt sockerkvot.
Lilla Mölleberga 21,5 ha - Staffanstorp
Lilla Mölleberga är vackert beläget mitt i det kuperade odlingslandskapet mellan Bara och Staffanstorp, ca 5 km rakt Ö Malmö. Ca 18 ha åker och 3 ha bete samt en äldre kringbyggd gård i mycket dåligt skick, där bostadsbyggnaden har brunnit. Byggnationen har ett lugnt och fritt läge med fin utsikt över landskapet. En stor del av odlingsmarken kantas av pilevallar och hamlade lindar.